ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 38
от 29 септември 2014 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник

СЕМИНАР


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
ПО ДДС

с лектор Мина Янкова и

ОСИГУРЯВАНЕТО
с Аспасия Петкова

В СИЛА ОТ
1 ЯНУАРИ 2014 Г.

проведен на
21 ноември 2013 г.

Запис на диск


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Счетоводно отчитане на разходите за подобрения на наети активи

д-р Бойка Брезоева, д.е.с.,регистриран одитор

В бр. 6/2014 г. на сп. „Счетоводство +”,д-р Бойка Брезоева, д.е.с.,регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: За данъчни цели разходите за подобрения на наети активи се третират като нематериален актив, който се отнася в категория IV с годишна данъчна амортизационна норма не повече от 33,33 на сто. Как следва да се отчитат счетоводно тези разходи, при положение че не отговарят на дефиницията з...

пълният текст...

Данък за доходи от наем на чуждестранно лице

Мария Босолова

В бр. 5/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Българка е омъжена за грък и живее в Гърция. През 2013 г. семейството купува апартамент в България. През 2014 г. го отдават под наем на младо семейство, а наема се превежда чрез пълномощник в Гърция. Собствениците на апартамента имат ли задължение да подават в НАП текущо декларации за данъка във връзка с получения наем? При определяне размера на данъка приспадат...

пълният текст...

Изчисляване на осигурителен стаж за пенсиониране

Аспасия Петкова, експерт по осигуряване

В бр. 6/2014 г. на сп. „Данъчна практика”,Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Преди години бях безработен и ми си полагаше обезщетение за 11 месеца. Предложиха ми възможност да ми изплатят цялото обезщетение наведнъж, ако се регистрирам като свободна професия, и ми казаха, че трябва да започна да си плащам осигуровките като самоосигуряващо се лице, след като премине този 11-месечен пери...

пълният текст...

Трудов стаж при дисциплинарно уволнение

Гошо Мушкаров, д-р по икономика

В бр. 11/2014 г.,на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Губи ли служителят трудовият си стаж в предприятието, от което е уволнен дисциплинарно?В съответствие с чл. 351, ал. 1 от КТ, за трудов стаж се зачита времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в самия кодекс или в друг закон, както и времето, през което ли...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2014
цена: 28.80 лв.

  1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя
2013
цена: 28.80 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в
четири големи раздела:
• Счетоводно отчитане
• Данъчно облагане
• Трудово право
• Осигуряване

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg