ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 20
от 23 май 2016 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Прилагане на метода на собствения капитал при съставяне на консолидиран финансов отчет

доц. д-р Живко Бонев, д.е.с.

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., илюстриране прилагането на метода на собствения капитал при съставяне на консолидиран финансов отчет. За целта авторът приема един непълен и доста опростен пример, в който данъчното облагане не е включено.

Пример: Предприятие “А ” инвестира:

а) 100 000лв. в дъщерно предприятие “Д”, които са 100% от капита...

пълният текст...

Третиране на окончателното отделяне на стоки от стопанските активи за лични нужди на данъчно задълженото лице на собственика, на работниците и служителите

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

В бр. 2 от 2016 г. сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се третира окончателното отделяне на стоки от стопанските активи за лични нужди на данъчно задълженото лице на собственика, на работниците и служителите?

То се третира като доставка на ...

пълният текст...

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Красена Стоименова, главен експерт в МТСП

В бр. 3 на списание “Информационен бюлетин по труда” Красена Стоименова, главен експерт в МТСП, разглежда промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Измененията и допълненията в Наредбата за парич­ните обезщетения и помощи от държавното общест­вено осигуряване са приети с Постановление № 37 на МС от 24.02.2016 г. (об...

пълният текст...

Документи, които трябва да се съхраняват в трудовите досиета на служителите

Мариана Василева, гл. експерт в МС

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Какви документи трябва да се съхраняват в трудовите досиета на служителите?

В разпоредбата на чл. 128б КТ, регламентираща задължението на работодателя да води трудово досие на работника или служителя, не е предвидено изчерпателно изброяване на документи, които следва да се съхранява...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2016
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg