ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 3
от 16 януари 2017 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Отразяване на натурален рабат

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

В бр. 31 от 2016 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос:Производствена фирма “Х” АД, прилагаща Международните счетоводни стандарти и регистрирана по ДДС, с цел стимулиране на продажбите решава да организира следната маркетингова промоция:

Всеки клиент при закупуване на произведен продукт “Y” от 15 л (която се води на склад) на сто...

пълният текст...

Облагане на доходите на чуждестранно физическо лице

Христо Досев, д.е.с.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма X предоставя услуги (сайт) по договори с писатели, без да са закупени авторските права. В системата PayPal постъпват плащания от читателите в сметката на фирма X обща сума. Сумата е 30% комисионна за фирмата и 70% за авторите. Може ли писателите физически лица да си декларират доходите в Русия (по спогодбата)?

...

пълният текст...

Право на чуждестранно лице да получи пенсия по българското законодателство

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване, отговаря на следния въпрос:Лице, гражданин на ЮАР, от 3 години работи в България по трудов договор и се осигурява за всички осигурени социални рискове съгласно българското законодателство. Тъй като е роден 1968 г., за него се внасят и вноски за ДЗПО. Същият е пенсион...

пълният текст...

Болничен лист не се издава за медицински изследвания

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

В бр. 1 от 2017 г. на в. "Седмичен законник", Нина МАНОЛОВА - адвокат, отговаря на следния въпрос:От известно време не се чувствам добре. Личният ми лекар ми каза, че за установяване на заболяването е необходимо да ми се направят няколко вида изследвания. За дните, през които е необходимо да ходя на изследвания, отазват да ми издадат болничен лист. Правилно ли е това?Отговор:...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2016
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg