НОВО: "Счетоводен лексикон" се обнови като СЧЕТОВОДНА ПРАКТИКА - praktika.bg. Ползва се с настоящата ви парола. Към новият сайт...
ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ
Влезте на praktika.bg
и въведете вашата
парола.

брой 29
от 17 юли 2017 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


_______________________________________________________________________

Разлики между междинните и годишните счетоводни отчети

Отговарят експертите на ИК "Български законник".

Въпрос: По какво междинният финансов отчет се различава от годишния финансов отчет?Отговор: Междинният финансов отчет се различава от годишния финансов отчет по:

- в междинното финансово отчитане могат да се използват повече приблизителни оценки. Например:

а. отбиви или отстъпки в обема и други договорни промени в цените на суровини, труд или други закупувани ...

пълният текст...

Социални разходи, представляващи доход за целите на ЗДДФЛ

Отговарят експертите на ИК "Български законник".

Въпрос: Кои социални разходи представляват доход за физическите лица за целите на ЗДДФЛ?Отговор: Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) не дефинира обхвата на понятието „доход”, а разграничава доходите на облагаеми и необлагаеми. Според чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от задълженото физическ...

пълният текст...

Здравноосигурителни вноски

Отговарят експертите на ИК "Български законник".

Въпрос: Какви са размерите и разпределението на здравноосигурителните вноски?Отговор: На основание чл. 2 от ЗБНЗОК за 2017 г. здравноосигурителната вноска е определена в размер 8% и не е променена спрямо 2016 г.

Запазено е разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения в съотношение 60:40, както следва:

- 3,2% за сметка на осигуреното лице;

- 4,8%...

пълният текст...

Трудов договор за допълнителен труд при друг работодател

Отговарят експертите на ИК "Български законник".

Въпрос: Работник има трудов договор по чл. 67 от КТ за пълно работно време. Иска да сключи допълнителен трудов договор за работа в друга фирма по 6 часа само в съботните дни. Какъв трябва да е този договор - по чл. 114 от КТ или друг? Трябва ли по този договор да му се плаща двойно за работа в събота?Отговор: Трудов договор за допълнителен труд при друг работодател се сключ...

пълният текст...
 

Преминете към
Logo

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право