ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 29
от 25 юли 2016 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на предполагаемите разходи за демонтаж и извеждане от употреба на актив

Евгени Рангелов, магистър по финанси

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане и данъчно третиране на предполагаемите разходи за демонтаж и извеждане от употреба на актив, вкл. възстановяване на терена и инфраструктурата?

В някои стопански дейности като търговия на дребно, бързо хранене, занаятчийс...

пълният текст...

Приложение на чл. 28, ал. 1 от ЗДДС

Лиляна Панева, данъчен консултант

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Закупен е автомобил през 2014 г. (6+1 места), за който при покупката е ползван пълен данъчен кредит. Дружеството решава да продаде автомобила през 2016 г. в Молдова. Необходимо ли е да се извършва корекция на ползвания данъчен кредит? В кои случаи важи чл. 80, т. 1-3 от ЗДДС?Въпросният автомобил ще бъде продаден в Молдова, т.е. в държава извън ЕС. Това означа...

пълният текст...

Осигуряване на управител

Христо Досев, регистриран одитор

В бр. 6 от 2016 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: ЕООД с основна дейност товарен автомобилен транспорт. Колата е собственост на дружеството и е с товароподемност 40 тона. Същата се управлява от собственика на дружеството, който се осигурява като самоосигуряващо се лице върху 420 лв.

Може ли да сключи трудово договор с дружеството и да се осигурява за втора категория труд и трябва ли да...

пълният текст...

Промяна на едно или повече условия по съществуващият трудов договор с допълнително споразумение

Гошо Мушкаров, д-р по икономика

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Възможно ли е с допълнително споразумение постоянен трудов договор по чл. 67, ал. 1 от КТ, да се измени в срочен трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ? Трябва I ли заместващият служител да получава същото възнаграждение като титуляря, или не е задължително? Трябва...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2016
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg