ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 15
от 14 април 2014 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник

СЕМИНАР


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
ПО ДДС

с лектор Мина Янкова и

ОСИГУРЯВАНЕТО
с Аспасия Петкова

В СИЛА ОТ
1 ЯНУАРИ 2014 Г.

проведен на
21 ноември 2013 г.

Запис на диск


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Ликвидност и платежоспособност

Доц. д - р Васил Божков, д.е.с., регистриран одитор

В сп. „Счетоводство плюс” бр. 3/2014 г., доц. д - р Васил Божков, д.е.с., регистриран одитор разяснява как се измерват ликвидността и платежоспособността и кои са техните индикаториЗа измерване на ликвидността се използва основно информацията за текущите активи и текущите пасиви. Полезна информация за оценка на ликвидността се съдържа и в другите компоненти на финансовите отчети. Например, в пояснителните ...

пълният текст...

Същността и обхвата на публичните и частните държавни и общински вземания

Проф. Костадин Иванов, данъчен консултант

В сп. „Счетоводство плюс”, бр. 2/2014 г., проф. Костадин Иванов, данъчен консултант обяснява същността и обхвата на публичните и частните държавни и общински вземания.Същността и обхватът на публичните и частните държавни и общински вземания се регламентират в ДОПК. Тази нормативна регламентация се отнася до широк кръг физически и юридически лица. През последните години тя ...

пълният текст...

Определяне на допълнителното възнаграждение при подписване на нов колективен трудов договор

Гошо Мушкаров, д-р по икономика

В сп. „Актив”, бр. 2/2014 г., Гошо Мушкаров, д-р по икономика разяснява следния казус: В колективен трудов договор е предвидено за всяка година трудов стаж да се заплаща по 1,2 % допълнително възнаграждение. Трудовият договор изтича на 31.12.2013 г. Какво допълнително възнаграждение следва да се изплаща след 01.01.2014 г., докато се подпише нов колективен трудов договор?

...

пълният текст...

Ползва ли се данъчен кредит за топла храна на служители, работещи нощна смяна

Мая Жотева, данъчен консултант

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Имаме ли право на данъчен кредит за топла храна, давана на служи­тели, които работят нощни смени. Основание­то, на което работодате­лят е задължен да осигу­рява храна, е чл. 140, т. 3 от КТ. В чл. 70, ал. 3, т. 6 от ЗДДС обаче е реферирана храна, давана на основание чл. 285 от КТ, която е за специфични ус­ло...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2014
цена: 28.80 лв.

  1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя
2013
цена: 28.80 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в
четири големи раздела:
• Счетоводно отчитане
• Данъчно облагане
• Трудово право
• Осигуряване

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg