ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 41
от 20 октомври 2014 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник

СЕМИНАР


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
ПО ДДС

с лектор Мина Янкова и

ОСИГУРЯВАНЕТО
с Аспасия Петкова

В СИЛА ОТ
1 ЯНУАРИ 2014 Г.

проведен на
21 ноември 2013 г.

Запис на диск


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Отчитане на аренда

Христо Досев, д.е.с.

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Земеделска кооперация - село В., е сключила договор за аренда с физическото лице - П. С., по силата на който за период от 4 стопански години арендодателят (физическото лице) предоставя за ползване на арендатора (кооперацията) 1500 декара земеделска земя, за която арендаторът дължи 60 кг пшеница на декар обработваема площ. За стопанската 2013 - 2014 година арендата в общ ра...

пълният текст...

Данъчното третиране на амортизируеми активи, придобити чрез финансиране и преостъпен данък по чл. 189б от ЗКПО

Мина Димитрова

В бр. 9/2014 г на сп. Актив”, Мина Димитрова отговаря на следния въпрос: Какви са спецификите и разликите в данъчното третиране на амортизируеми активи, придобити чрез финансиране и преостъпен данък по чл. 189б от ЗКПО?През последните години, като специфични източници на придобиване на дълготрайни активи за предприятията се налагат финансирането и преотстъпеният д...

пълният текст...

Осигуряване на лице с българско гражданство, но постоянниянен адрес в Испания

Аспасия Петкова – експерт по осигуряване

В бр. 10/2014 г. на сп.Български законник, Аспасия Петкова – експерт по осигуряване,отговаря на следния въпрос: Назначаваме в ЕООД шофьор, който е с българско гражданство, но постоянният му адрес по местоживеене е в Испания.В Испания лицето се осигурява като самоосигуряващо се лице. Трябва ли да го осигуряваме по трудов договор и в българското ЕООД?За да се установи дали...

пълният текст...

Защитена ли е бременна работничка при завръщане на титуляря

Величка Микова, юрист

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Величка Микова, юрист, разглежда казуса: Имаме работничка, която е назначена по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда за заместване на отсъстващ работник. Преди известно време тя ни уведоми с медицински документ, че е бременна в четвъртия месец. Може ли тя да бъде уволнена поради завръщане на титуляря, като се има предвид закрилата на бременни жени при уволнение по чл. 333, ал. 5 КТ...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2014
цена: 28.80 лв.

  1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя
2013
цена: 28.80 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в
четири големи раздела:
• Счетоводно отчитане
• Данъчно облагане
• Трудово право
• Осигуряване

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg