ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 49
от 15 декември 2014 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник

СЕМИНАР


„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В ЗКПО И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ

Лектори: Аспасия Петкова - експерт по социално и здравно осигуряване
и  Мина Димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

27 ноември 2014 г.

Програма на семинара


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Изчисляване и осчетоводяване на провизии

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор

В бр. 6/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Фирмата ни продава часовници. Гаранционният срок, през който, ако възникне проблем по вина на производителя, се отстранява без клиентът да плаща е фиксиран на 12 месеца. Приблизително в 1% от продадените часовници възникват дефекти, което налага те да се подменят. Общите ни продажби в годишен аспект варират ок...

пълният текст...

Изисквания на НАП и съда за приемане на липси и брак, в резултат на непреодолима сила

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

В бр. 10/2014 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Доц. д-р Людмила Мермерска,

данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви са изискванията на приходните органи и съда, за да се приеме, че бракът и липсата на материални запаси, както и липсата на дълготрайни активи, е действително резултат на непреодолима сила?При брак и липса вследствие...

пълният текст...

Осигуряване на лицата работещи по втори или допълнителен трудов договор

Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване

В бр. 3/2014 г на сп. „Счетоводство+”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпос: Как се осигуряват лицата работещи по втори или допълнителен трудов договор? Какви документи се издават за трудов и осигурителен стаж от работодателя или осигурителя? Как се попълва трудовата книжка?Тези работници или служители, подлежат на задължително оси...

пълният текст...

Възстановяване на изплатените парични обезщетения за безработица по реда на чл. 54е, ал. 1 КСО

Мариана Василева, главен експерт в Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз” в Министерски съвет

В бр. 10/2014 г. на сп. „Труд и право”, Мариана Василева, главен експерт в Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз” в Министерски съвет отговаря на следния въпрос: Оспорвах уволнението си пред съда и той го отмени като незаконно. Тъй като съм регистриран в Бюрото по труда и получавам обез...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2014
цена: 28.80 лв.

  1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя
2013
цена: 28.80 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в
четири големи раздела:
• Счетоводно отчитане
• Данъчно облагане
• Трудово право
• Осигуряване

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg