ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 25
от 27 юни 2016 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Осчетоводяване на лизингова сделка

Христо Досев, д.е.с.

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Регистриран земеделски производител - физическо лице, регистриран по ДДС, закупува земеделска земя на лизинг. Какви счетоводни статии да взема за закупена земя на лизинг, като в договора е заложена следната точка: лизингополучателят придобива правото на собственост върху земята след изтичане на срока на договора и извършване на последното плащане.

...

пълният текст...

Облагат ли се с данък върху недвижимите имоти временни сгради, изградени по реда на временното строителство

Мая Жотева, данъчен консултант

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Облагат ли се с данък върху недвижимите имоти временни сгради, изградени по реда на временното строителство?Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) с данък върху недвижимите имоти се облагат разполо­жените на територията на стр...

пълният текст...

Осигуряване на лице, започнало за първи път работа през 2016 г. и неизбрало универсален пенсионен фонд

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване, отговаря на следния въпрос:Как трябва да се осигурява лице, започнало за първи път работа през 2016 г. и не е избрало универсален пенсионен фонд? Какви са осигурителните вноски по фондове?Отговор: От 15 август 2015 г. лиц...

пълният текст...

Шестдневна работна седмица

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

В бр. 23 от 2016 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос:Може ли при сумирано работно време да се приеме продължителност на работната седмица шест работни дни и един почивен ден, като се спази изискването по чл. 153, ал. 2 от КТ?Отговор: Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. В рамките...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2016
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg