ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 45
от 17 ноември 2014 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник

СЕМИНАР


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
ПО ДДС

с лектор Мина Янкова и

ОСИГУРЯВАНЕТО
с Аспасия Петкова

В СИЛА ОТ
1 ЯНУАРИ 2014 Г.

проведен на
21 ноември 2013 г.

Запис на диск


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Особености при амортизиране на дълготрайните биологични активи

Емил Евлогиев, д.е.с.

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира особеностите при амортизиране на дълготрайните биологични активи.

Тематиката за биологичните активи е сравнително нова (от 01.01.2003 г.). Отново на преден план излиза въпросът за оценяването. Според това дали предприятието има условия за определяне на нетна справедлива стойност или няма, дълготрайните биологични активи ще се амортизират и...

пълният текст...

Данъчно третиране на безлихвен заем

д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Свързани ЮЛ - едното ЮЛ предоставя безлихвен заем на другото ЮЛ. Предоставящото заем ЮЛ в ГДД посочва в увеличение по чл. 16, ал. 2, т. 3 сумата на лихвата, която е трябвало да си начисли. ЮЛ, което е получило заема, посочва ли в намаление тази лихва?По смисъла на чл. 16, ал. 2, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облага...

пълният текст...

Защита срещу изпълнение на погасени по давност задължения за ДОО - възражение за изтекла давност

Красимира Атанасова, юрист

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда давността, с която се погасяват вземанията на ДОО.Възражението за изтекла давност е защитата, с която длъжникът разполага, когато му бъде връчено разпореждане за възстановяване или за събиране на вземане на НОИ, което изцяло или частично е погасено по давност.

Възражени...

пълният текст...

Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата

Юлия Буртева, юрист

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Юлия Буртева, юрист, разглежда казуса: Работех на постоянен трудов договор повече от три години в предприятие “X”. Преди два дни ми връчиха заповед за прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата, която заповед аз подписах. Бих искал да разбера какви обезщетения ми се дължат и ще имам ли право на обезщетение за безработица?

...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2014
цена: 28.80 лв.

  1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя
2013
цена: 28.80 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в
четири големи раздела:
• Счетоводно отчитане
• Данъчно облагане
• Трудово право
• Осигуряване

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg