ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 47
от 5 декември 2016 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Административни нарушения и наказания, предвидени в Закона за счетоводството

Владимир Христов, регистриран одитор

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Владимир Христов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Какви са административните нарушения и наказания, предвидени в Закона за счетоводството?

За нарушенията на Закона за счетоводството са предвидени два вида санкции:

- лична (персонална) санкция, каквато е глобата;

- имуществена санкция на предприятията....

пълният текст...

Процедурни въпроси относно вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията

Росен Балтов, съдия по вписванията

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Собственост и право” Росен Балтов, съдия по вписванията, разглежда темата за вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията.

Кога един договор за продажба на наследство подлежи на вписване в службите по вписванията?Съгласно чл. 212, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите “договорът за пр...

пълният текст...

Обезщетение по чл. 106, ал. 3 от ЗДСл при уволнение

Гошо Мушкаров, д-р по икономика

В бр. 12 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: До края на 2016 г. предстои пенсиониране на държавен служител със 16 години стаж в една и съща администрация. Същият има възможност за ранно пенсиониране, считано от 01.02.2016 г. Ако се възползва от тази възможност, какво обезщетение по чл. 106, ал. 3 от ЗДСл ще получи при уволнението?

В съответствие с чл. 68а, ал. 1 ...

пълният текст...

Правото на платен годишен отпуск на работник/служител, възстановен на работа със съдебно решение поради незаконно уволнение

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ – доктор по трудово и осигурително право

В бр. 41 от 2016 г. на в. "Седмичен законник", Андрей АЛЕКСАНДРОВ – доктор по трудово и осигурително право, отговаря на следния въпрос:Моля да коментирате противоречивата съдебна практика относно правото на платен годишен отпуск на работник/служител, възстановен на работа със съдебно реше...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2016
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg