ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 42
от 27 октомври 2014 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник

СЕМИНАР


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
ПО ДДС

с лектор Мина Янкова и

ОСИГУРЯВАНЕТО
с Аспасия Петкова

В СИЛА ОТ
1 ЯНУАРИ 2014 Г.

проведен на
21 ноември 2013 г.

Запис на диск


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Първоначално признаване на нетни инвестиции в чуждестранна дейност

Христо Досев, д.е.с.

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира първоначално признаване на нетни инвестиции в чуждестранна дейсност.МСФО приема за сделка в чуждестранна валута всяка такава, осъществена от отчитащото се предприятие, която е деноминирана или изисква разплащане в чуждестранна валута.

Като изрично определени сделки в чуждестранна валута са следните, конкретно и...

пълният текст...

Данъчно третиране при продажба/замяна на вещ, извадена от имуществото на едноличния търговец

Лорета Цветкова, данъчен експерт

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за използване на личното имущество в предприятието на едноличния търговец.Отчитайки всички възможни хипотези, които биха могли да възникнат в практиката, законодателят е регламентирал специално данъчно третиране при продажба/замяна на вещ спрямо, която е била прил...

пълният текст...

Трудови и осигурителни задължения в ЮЛНЦ

Аспасия Петкова - експерт по социално и здравно осигуряване

В бр. 37/2014 г. на в. Седмичен законник, Аспасия Петкова - експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на следния въпрос: Договори и осигуряване на професионални спортисти и треньори в ЮЛНЦ - баскетболен клуб. Спортистите са български лица, лица от ЕС и лица от трети страни. Трудови договори или граждански договори да се сключат, като се има предвид, че сезонът е няколко месеца? Съответно и какви ...

пълният текст...

Неплатен отпуск при работа на 4 часа

Аспасия Петкова, експерт по осигуряване

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Колко дни неплатен отпуск за една календарна година се полагат при трудов договор на 4 часа?Кодексът на труда предвижда възможност за работника или служителя да ползва неплатен отпуск, като не ограничава максималния му размер (чл. 160, ал. 1 КТ). Следва да се има предвид, че според чл. 160, ал. 1 от КТ неплатеният ...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2014
цена: 28.80 лв.

  1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя
2013
цена: 28.80 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в
четири големи раздела:
• Счетоводно отчитане
• Данъчно облагане
• Трудово право
• Осигуряване

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg