ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 4
от 26 януари 2015 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник

СЕМИНАР


„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В ЗКПО И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ

Лектори: Аспасия Петкова - експерт по социално и здравно осигуряване
и  Мина Димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

27 ноември 2014 г.

Програма на семинара


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Ликвидация на сграда

доц. д-р Живко Бонев, д.е.с.

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява ликвидацията на сграда.Ликвидацията на сграда е частен случай на ликвидация на дълготраен актив. Свързана е с по-продължителен процес на осъществяване, с извършване на различни действия, с приходи и разходи, което предявява определени изисквания към счетоводното отчитане на процеса.

От техническа гледна точка ликвидацията на сграда се осъществява по...

пълният текст...

Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през годината

Красимира Узунова, главен юрисконсулт в ЦУ на НАП

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда освобождаването от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през годината.Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръж...

пълният текст...

Обезщетение през време на отпуска по чл. 164б от КТ

Красимира Атанасова, юрист

В бр. 11/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос:Кой има право на обезщетение през време на отпуска по чл. 164б от КТ (при осиновяване), как се определя неговият размер и кога се прекратява изплащането му ?Паричното обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст е регламентирано в чл. 53а от КСО. Право на обезщетение има лице, което е осигу...

пълният текст...

Хипотези на ползване на платения годишен отпуск “извън графика”

Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП

В бр. 12 от 2014 г. на списание “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, посочва хипотези на ползване отпуска “извън графика”.1. Работодателят е длъжен да разреши ползването на отпуска, когато той е поискан за периода, посочен в графика (чл. 173, ал. 8 КТ).

Следователно, ако работникът или служителят поиска да ползва платен годишен отпуск “извън графика”, работ...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2015
цена: 28.80 лв.

  1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя
2013
цена: 28.80 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в
четири големи раздела:
• Счетоводно отчитане
• Данъчно облагане
• Трудово право
• Осигуряване

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg