ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 21
от 25 май 2015 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Коригиране на годишния финансов отчет

Проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.

В бр. 4/2015 г на сп. „Актив”, проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с. отговаря на следния въпрос: Финансовите ни отчети за 2014 г. са приети и публикувани през 2015 г. Скоро установихме, че не сме били осчетоводили продажби на стоки с отчетна стойност 7000 лв. и продажна стойност 10 000 лв. Как да осчетоводим тази грешка и как да коригираме годишния финансов отчет?Годишните финансови отчети се съставят за всяка година и обхващат ...

пълният текст...

Задълженията на работодателите във връзка с годишното облагане по ЗДДФЛ

Лиляна Панева, данъчен консултант

В бр. 2/2015 г на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Кои лица са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ? Какви са задълженията на работодателите във връзка с годишното облагане по ЗДДФЛ?Работодател е всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговск...

пълният текст...

Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход на СОЛ съдружник в ООД и работещ по трудов договор

Зорница Димитрова, експерт по осигурително право

В бр. 4/2015 г на сп. „Счетоводство+”,Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на следния въпрос: Самоосигуряващо се лице съдружник в ООД, осигурено на високия процент върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (420 лв.), работи по трудов договор с месечно възнаграждение от 880 лв. През месец март 20...

пълният текст...

Срочен трудов договор по заместване

Мая Грамовска, експерт-юрист в КНСБ

В бр. 3/2015 г. на сп. „Труд и право”, Мая Грамовска, експерт-юрист в КНСБ, отговрая на следния въпрос: Назначен съм на срочен трудов договор по заместване с уговорката, че при пенсионирането на някой колега със сходна позиция, ще бъда назначен на негово място на постоянен трудов договор. След законовите промени от началото на 2015 г., тези служители ще продължат да работят, получавайки пенсия и заплата, а аз ще остана без работа след...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2015
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg