ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 33
от 25 август 2014 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник

СЕМИНАР


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
ПО ДДС

с лектор Мина Янкова и

ОСИГУРЯВАНЕТО
с Аспасия Петкова

В СИЛА ОТ
1 ЯНУАРИ 2014 Г.

проведен на
21 ноември 2013 г.

Запис на диск


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Продажба на акции под номиналната стойност

Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

В бр. 7 от 2014 г. на сп.Български законник, Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Дружество „А” притежава акции в дружество „Б”. „А” продава тези акции на трето лице под номиналната стойност. Това би ли довело до данъчна тежест при дружество „А”? Тази загуба призната ли е за данъчни цели?Отговор: Печалбата или загубата няма да зависи от номиналната стойност, а от балансовата стойност на акц...

пълният текст...

Местоизпълнение и ред за облагане на доставки при "верижни операции"

Лиляна Панева, данъчен консултант

В бр. 3 от 2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българска фирма закупува стока от фирма във Франция, и има договор за логистика с гръцка фирма, тъй като нейни клиенти са гръцки контрагенти. Закупената стока не пристига на територията на България, а директно от Франция се транспортира до склада в Гърция. Оттам се продава на гръцк...

пълният текст...

Осигуряване на специализант

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

В бр. 8 от 2014 г. на сп.Български законник, Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване, отговаря на следния въпрос: Специализант провежда специализацията си в рентгеново отделение съгласно договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 9 и чл. 6, ал. 3 от КСО се изчисляват и внасят социални осигуровки за същия. Вс...

пълният текст...

Право на платен отпуск за обучение по чл. 169 от КТ

Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

В бр. 6 от 2014 г. на сп. Български законник, Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: По чл. 169 от КТ служителят има право на платен отпуск за обучение със съгласието на работодателя. Може ли да се даде по-малък срок на записаната отпуска в КТ, тъй като само за този период работодателят е съгласен да отсъства служителят?

Пример. За защита на докторантура записаният срок е 6 месеца платен от...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2014
цена: 28.80 лв.

  1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя
2013
цена: 28.80 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в
четири големи раздела:
• Счетоводно отчитане
• Данъчно облагане
• Трудово право
• Осигуряване

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg