ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 34
от 1 септември 2014 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник

СЕМИНАР


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
ПО ДДС

с лектор Мина Янкова и

ОСИГУРЯВАНЕТО
с Аспасия Петкова

В СИЛА ОТ
1 ЯНУАРИ 2014 Г.

проведен на
21 ноември 2013 г.

Запис на диск


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Осчетоводяване на финансирането

Георги Петков, данъчен консултант

В бр. 12/2014 г на в. „Актив”,Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Фирма (ЕООД), е почти без дейност и не е регистрирана по ЗДДС. Собственика има желанието да отпечата и издаде луксозен албум за негов дядо - известен художник от близкото минало и да го продава, с цел печалба. Заедно със албума ще отпечата и новогодишни календари със снимки на картини и рисунки на художника. За целта обаче собственикът търси спонсори...

пълният текст...

Дейност на сдружение с нестопанска цел

Георги Петков, данъчен консултант

В бр. 15/2014 г на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Сдружение с нестопанска цел е спечелило проект по програма, финансиран от Европейската комисия, администрирана в България. Следва ли да се води счетоводство, при положение, че проектът се отчита към Европейската комисия? Трябва ли да се подава годишна данъчна декларация? Трябва ли да обявяваме гражданския договор на наето лице, за което сме в...

пълният текст...

Преобразуване на категорийния стаж

Красимира Атанасова, юрист

В бр. 7/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се преобразува категорийния стаж според общите и специални правила на КСО?Стажът, придобит от лицата, работили при условията на първа и/или втора категория труд, се зачита по-благоприятно при пенсиониране, като се преобразува.

Общото правило е установено в чл. 104, ал. 2 от КСО и регламентира, че при пенсиониране...

пълният текст...

Изготвяне график за ползване на отпуските

Красимира Атанасова, юрист

В бр. 8/2014 г. на сп.„Форум на счетоводителя”,Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се изготвя график за ползване на отпуските и как се ползва отпуск извън утвърдения графика?

До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година. Преди да утвърди графика работодат...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2014
цена: 28.80 лв.

  1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя
2013
цена: 28.80 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в
четири големи раздела:
• Счетоводно отчитане
• Данъчно облагане
• Трудово право
• Осигуряване

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg