ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 5
от 1 февруари 2016 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Лица, изготвящи финансови отчети

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с.

В бр. 3 от 2016 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., отговаря на следния въпрос:

Чл. 18 в Закона за счетоводството гласи: "Физическите лица по чл. 17, ал. 1, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да отговарят на следните и...

пълният текст...

Въвеждане на стока на територията на държава членка от лице, установено в държава членка, различна от държавата на територията на която става въвеждането

Лиляна Панева, данъчен консултант

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество внася стока от Канада, която е транспортирана с кораб до Германия. В Германия е освободена от митница и са платени чрез агент товаро-разтоварните разходи, митническата ...

пълният текст...

Осигуряване на самоосигуряващи се лица след пенсионирането им

Аспасия Петкова, експерт по осигуряване

В бр. 4-5 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ, самоосигуряващо се лице се пенсионира, но продължава да работи като такъв и след пенсионирането. Задължен ли е да се осигурява социално и здравно?

Съгласно чл. 4, ал. 6 от КСО самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, независимо от нейния вид се оси...

пълният текст...

Заплащане на извънреден труд

Емилия Банова, юрист

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Емилия Банова, юрист, отговаря на въпроса: На работници и служители, които ползват допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден, на основание чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ, следва ли да им се заплаща положеният извънреден труд в работни дни?

Дейността на служителите, заемащи длъжностите: Инженер, енергетика и ел. поддръжка; Организатор свръзки и ел. съоръжения; Електромонтьор,...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2015
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg