ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 16
от 22 април 2014 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник

СЕМИНАР


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
ПО ДДС

с лектор Мина Янкова и

ОСИГУРЯВАНЕТО
с Аспасия Петкова

В СИЛА ОТ
1 ЯНУАРИ 2014 Г.

проведен на
21 ноември 2013 г.

Запис на диск


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Данъчното третиране и счетоводно отчитане по ЗДДС на публичната продан на ипотекирани или заложени активи от предприятията

Евгени Рангелов, магистър по финанси

В сп. „Счетоводство плюс”, бр.3/2014 г.,Евгени Рангелов,магистър по финанси,отговаря на следния въпрос: Какво е данъчното третиране и счетоводно отчитане по ЗДДС на публичната продан на ипотекирани или заложени активи от предприятията?

Чл. 131 от ЗДДС третира действията на публичния изпълнител, съдебния изпълнител или заложния кредитор, ког...

пълният текст...

Годишна данъчна декларация за дейността на физическо лице-земеделски производител

Христо Досев, регистриран одитор

В Сп. "Форум на счетоводителя", бр. 4/2014 г. , Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител упражнява дейност (патентна) като ЕТ. Внася осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице през ЕТ на ИОД - 420 лв. Като земеделски производител лицето декларира доход от непреработена земеделска продукция. Има ли п...

пълният текст...

Попълване на Справката за окончателния размер на осигурителния доход

Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване

В бр. 14/2014 г. на в. "Седмичен законник", Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на следния въпрос: Как следва да се попълнят таблици 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. на следното лице:

Едноличен търговец, който през 2012 г. е осигурен по ДУК върху максималния размер от 2000,00 лв., но о...

пълният текст...

Отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишната му възраст

Юлия Буртева, юрист

В сп. ”Труд и право”, бр. 3/2014 г.,Юлия Буртева, юрист, отговаря на следния въпрос: Работя на постоянен трудов договор. След като бях в отпуск по майчинство и за отглеждане на детето, се завърнах на работа, имам ли право на някакъв друг вид отпуск за отглеждането на сина ми, различен от платения ми годишен отпуск, докато със съпруга ми го запишем на градина?Съгласно Кодекса на труда,чл. 167а, ал. 1,...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2014
цена: 28.80 лв.

  1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя
2013
цена: 28.80 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в
четири големи раздела:
• Счетоводно отчитане
• Данъчно облагане
• Трудово право
• Осигуряване

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg