ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 8
от 23 февруари 2015 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник

СЕМИНАР


„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В ЗКПО И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ

Лектори: Аспасия Петкова - експерт по социално и здравно осигуряване
и  Мина Димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

27 ноември 2014 г.

Програма на семинара


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Счетоводно отчитане на капитала в бюджетните организации

Анастасия Матова-Головина, д.е.с.

В бр. 12/2014 г. сп. „Актив”, Анастасия Матова-Головина, д.е.с.отговаря на следния въпрос: Как счетоводно се отчита капитала в бюджетните организации?За отчитане на капитала и настъпилите промени в него в резултат на извършваната дейност са създадени само три сметки, във връзка с новия сметкоплан 1001 Разполагаем капитал, 1101 Акумулирано изменение на нетните активи и 1201 Изменение на нетните акти...

пълният текст...

Изменения в ЗМДТ

Петър Захариев, данъчен консултант

В бр. 1/2015 г сп. „Актив”, Петър Захариев, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС са направени изменения в Закона за местните данъци и такси, какви са те?От 1 януари 2015 г. декларациите подавани по реда на ЗМДТ, могат да се подават и по електронен път, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Във връзка с поддържането на информационните масиви от Министерство на...

пълният текст...

Промени в осигурителното законодателство

Красимира Атанасова, юрист

В бр. 1/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист, отговаря на следния въпрос: Какви са промените в осигурителното законодателство, които влизат в сила от 1 януари 2015 г. и касаят осигурените лица, осигурителния доход и упражняването на осигурителните права?1. Промени, свързани с осигурените лица:

- с отмяната на ал. 2 на чл. 4 от КСО (в сила от 01.01.2015 г.), лицата, работещи по трудов...

пълният текст...

Ползване на платен годишен отпуск

Гошо Мушкаров, д-р по икономика

В бр. 15/2014 г на в. „Актив“,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Има ли работодателят право да разпореди отпускът да се ползва най-много на 4 пъти? Графикът за отпуск само за летните отпуски ли се отнася, или за цялата година?В чл. 172 от КТ е предвидено, че платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя г...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2015
цена: 28.80 лв.

  1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя
2013
цена: 28.80 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в
четири големи раздела:
• Счетоводно отчитане
• Данъчно облагане
• Трудово право
• Осигуряване

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg