ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 36
от 19 септември 2016 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Счетоводни документи - класификация и общи изисквания

Христо Досев, д.е.с.

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира класификацията и общите изисквания към счетоводните документи.

За практикуващите счетоводители няма никакво съмнение, че документалната обоснованост на стопанските операции, изисквана по реда на данъчния закон (ЗКПО), следва да се разглежда и като основополагащо изискване за самата счетоводна отчетност. Без наличието на документи, отраз...

пълният текст...

Данъчни и митнически облекчения за вноса на физическите лица

Лиляна Панева, данъчен консултант

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Наши клиенти - съпруг (от Кипър) и съпруга (от България) са собственици на две дружества в България, които работят активно и се движат по законоустановените счетоводни и данъчни правила. Съпрузите трайно пребивават в Дубай, където съпругът е получавал доходи. Съпругата е избрала център на жизнени ...

пълният текст...

Данъчно облагане правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване, отговаря на следните въпроси:Въпрос: 1. Собственикът на ЕООД извършва личен труд в собственото си дружество и за това получава възнагр...

пълният текст...

Уведомяване на инспекцията по труда за извънреден труд, положен в администрацията

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

В бр. 30 от 2016 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос:В една администрация полагат извънреден труд всички служители - по служебно и по трудово правоотношение. Трябва ли в уведомлението до инспекцията по труда да се посочи и положеният от служителите по служебно правоотношение извънреден труд?

...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2016
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg