ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 47
от 23 ноември 2015 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Отчитане на реконструкции

Евгени Рангелов, магистър по финанси

В бр. 6 от 2015 г.на сп. „Счетоводство+“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, иска да закупи имот в Гърция - земя със съществуваща сграда, която ще бъде реконструирана, за да се превърне в профилакториум.

Имотът се продава от физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС в Гърция.

Строителството ще се извършва от гръцка фирма (регистрирана по ДДС). Как трябва да се отра...

пълният текст...

Документиране на продажбите, осъществени от физическите лица - земеделски стопани

Лиляна Панева, данъчен консултант

В бр. 7 от 2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои документи ще се признават от НАП за земеделски производители - физически лица:

1. фактура - без касов бон, ако физическото лице е малък производител;

2. приемно-предавателен протокол;

3. кантарни бележки

за 2015 стопанска година, защото фирмите, които...

пълният текст...

Отпускане на пенсия или добавка към пенсията

Експерти от Националния осигурителен институт

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда" експерти от Националния осигурителен институт отговарят на въпроса: Какво трябва да направи едно лице, за да му бъде отпусната пенсия или добавка към пенсията?

Лицата, желаещи да им се отпусне пенсия или добавка към получавана пенсия подават заявление по определен образец в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес, към което прилагат необходимите оригина...

пълният текст...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на служителите по ПМС 66/1996 г.

Гошо Мушкаров - д-р по икономика

В бр. 40 от 2015 г. на в. "Седмичен законник", Гошо Мушкаров - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос:

Трябва ли да се начислява допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на служителите, назначени в администрацията по реда на ПМС № 66/1996 г.?Отговор: ПМС № 66 от 1996 г. има за цел кадровото осигуряване на някои де...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2015
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg