ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 34
от 24 август 2015 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Счетоводно и данъчно третиране на дарение на апартамент

доц. д-р Али Вейсел – д.е.с., регистриран одитор

В бр. 5/2015 г. на сп. Български законник, доц. д-р Али Вейсел – д.е.с., регистриран одитор отговраря на следния въпрос: Строителна фирма извършва дарение на апартамент, намиращ се в сграда със степен на завършеност 30%. За целта е направена данъчна оценка на имота. Върху каква данъчна основа следва да се начисли ДДС? Какви счетоводни статии се вземат и какви са данъчните ефекти по ЗКПО?

...

пълният текст...

Ваучери за храна като социална придобивка

доц. д-р Али Вейсел – д.е.с., рег. одитор

В бр. 6/2015 г. на сп. Български законник, доц. д-р Али Вейсел – д.е.с., рег. одитор, отговаря на следния въпрос: Работодател решава от тази година да предостави на работниците и служителите си ваучери за храна като социална придобивка. До този момент в предприятието не са ползвани социални придобивки. По принцип с колективен трудов договор се договарят социалните придобивки между работодател и синдикат. При положение ч...

пълният текст...

Осигуряване на управител, неизвършващ трудова дейност в качеството си на управител

Гошо Мушкаров – д-р по икономика

В бр. 5/2015 г. на сп. Български законник, Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговар яна следния въпрос: ООД е регистрирано с двама съдружници, вписани и двамата като управители, които ще управляват заедно и поотделно. Фирмата е работеща. Управлението се осъществява единствено и само от единия съдружник. Другият съдружник, който е вписан също като управител, не извършва трудова дейност в ка...

пълният текст...

Грешна дата на заповед за освобождаване

Андрей Александров – д-р по трудово и осигурително право

В бр. 6/2015 г. на сп. Български законник, Андрей Александров – д-р по трудово и осигурително право, отговаря на следния въпрос: Работодател е сключил трудов договор с лице месец по-рано от датата на постъпване (дата на договор 02.02.2015 г., дата на постъпване 09.03.2015 г.). Лицето се явява на работа на 09.03.2015 г., но поради настъпили финансови затруднения в дружеството работодателят го освобождава в ср...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2015
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg