ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 41
от 24 октомври 2016 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Различия между МСС и НСС при подхода за амортизиране

доц. д-р Васил Божков, д.е.с.

В бр. 9 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, д.е.с., коментира различията между МСС и НСС при подхода за амортизиране.

В МСС 16 (пар. 6) амортизацията се определя като систематично разпределение на амортизируемата сума на дълготраен актив през очаквания (предполагаемия) му полезен живот, а в СС 4 тя се дефинира като “разход, признат за отчетния период, получен при разсрочване на амортизируем...

пълният текст...

Задължение за регистрация по ЗДДС за чуждестранен туроператор

Моника Петрова, данъчен експерт

В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Ние сме български туроператор, регистриран по ЗДДС. Предстои ни сключване на договор с чуждестранен туроператор от Швейцария за извършване на транспортни услуги - трансфери от летище до съответен хотел и обратно, които услуги чуждестранният туроператор да препродаде към следващ туроператор. Транспортната услу...

пълният текст...

Обезщетения за майчинство при раждане в страна–членка от Европейския съюз

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване, отговаря на следния въпрос:Самоосигуряващо се лице в България, жена, осигурена за общо заболяване и майчинство, ражда в страна – членка от Европейския съюз (Австрия). Все още е там.Има необходимите основания за получаване на обезщетение по майчинство.

1. Ког...

пълният текст...

Командировъчни пари за командировка в чужбина

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Български законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос:Служител на българска компания е командирован за период от 20 дни във Франция. Във връзка с чл. 18 от НСКСЧ от компанията са му предоставени средства за покриване на разходи с изричното изискване непохарчената сума да бъде възстановена от служителя при завръщането му в България. Зак...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2016
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg