ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 36
от 15 септември 2014 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник

СЕМИНАР


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
ПО ДДС

с лектор Мина Янкова и

ОСИГУРЯВАНЕТО
с Аспасия Петкова

В СИЛА ОТ
1 ЯНУАРИ 2014 Г.

проведен на
21 ноември 2013 г.

Запис на диск


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Особености на отчитането на приходите в бюджетните предприятия, които не са разсрочени за бъдещи периоди

д-р Иван Златков, д.е.с.

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Български законник” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира особености на отчитането на приходите в бюджетните предприятия, които не са разсрочени за бъдещи периоди.

Няма да коментираме отчитането на този вид приходи само заради различието в номерата и наименованията на сметките, чрез които те се отчитат. Смятаме за по-съществено да направим комен...

пълният текст...

Обратно начисляване на ДДС

Лиляна Панева, данъчен консултант

В бр. 8/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Когато доставчик на зърнени или технически култури е физическо лице, което не е данъчно задължено, а получателят е регистрирано по ЗДДС лице, как се документират доставките и как се регистрират и отчитат издадените документи за доставките, данъчните събития за които възникват след 01.01.2014 г.? Следва ли тези лица да издават фактури за и...

пълният текст...

Осигурителни вноски върху социалните придобивки

Oтговаря д-р Али Вейсел - дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

В бр. 9/2014 г. на сп. Български законник,д-р Али Вейсел - дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Има решение на ръководството да се предоставят карти за пътуване на работници и служители, включително наети по договор за управление и контрол, от местоживеенето до местоработата по редовни автобусни линии. Тези социални разходи са освободени ...

пълният текст...

Оптимални и допустими гранични стойности според новата наредба за микроклимата на работните места

доц. д-р Георги Илиев, инж.

В бр. 8 от 2014 г. на списание “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев, инж., разглежда новите изисквания за микроклимата на работните места.

Оптималните гранични стойности зависят от периода на годината и категорията на работата. Те се прилагат при климатизирани производствени помещения и за постоянни работни места в климатизирани кабини за управление и контрол. “Климатизиран...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2014
цена: 28.80 лв.

  1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя
2013
цена: 28.80 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в
четири големи раздела:
• Счетоводно отчитане
• Данъчно облагане
• Трудово право
• Осигуряване

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg