ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 33
от 22 август 2016 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Промяна в отчитането на приходите от дивиденти в бюджетните организации

доц. д-р Диана ИмаиловаВ бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Диана Имаилова посочва промените в отчитането на приходите от дивиденти в бюджетните организации.

С ДДС № 05/14.04.2015 г. на МФ се извърши промяна в отчитането на приходите от дивиденти от дялове и акции в предприятия, отчитани по метода на собствения капитал съгласно т. 28.4 от указание ДДС № 20/2004 г. на МФ. Отменят се разпоредбите на т. 28.4.8 и 28.4.9...

пълният текст...

Ликвидация на търговско дружество - данъчно третиране по ЗДДС

Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, разглеждат темата за данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДС при ликвидация на търговско дружество.С прекратяване на дружеството възникват и задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

1. Задължение за дереги...

пълният текст...

Удостоверяване на трудов и осигурителен стаж

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

В бр. 8 от 2016 г. на сп. Български законник, Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване отговара на следния въпрос: С изменението на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица от 01.07.2015 г. се прекратява издаването на осигурителни книжки за някои категории лица.

Във връзка с отпускане на пенсии, изплащане на обезщетения Н...

пълният текст...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

В бр. 6/2016 г. на сп. Български законник, Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Лице, работещо на 6-часов трудов договор, е съкратено, считано от 15.02.2016 г. Лицето работи на още един трудов договор на 8 часа на друго място, който договор не е прекратен. Следва ли да му се изплати обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за периода 15.02-15.03.2016 г.?Отговор: Следва да се напомни, че обез...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2016
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg