ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 46
от 24 ноември 2014 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник

СЕМИНАР


„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В ЗКПО И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ

Лектори: Аспасия Петкова - експерт по социално и здравно осигуряване
и  Мина Димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

27 ноември 2014 г.

Програма на семинара


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Отчитане на приходи от наем в лечебните заведения

доц. д-р Симеон Милев, д.е.с.

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира отчитането на приходи от наем в лечебните заведения.Въпросът тук е свързан с отдаване под наем на недвижими имоти на предприятията, които са с държавно или общинско участие. Следва да припомним от предходната година следното: Съгласно Закона за държавния бюджет за 2013 г. § 18, ал. 1 и 2 тези предприятия са длъжн...

пълният текст...

Облагане на транспортното обслужване на работниците и служителите, предоставено от фирмата

Христо Досев, д.е.с.

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава отговор на въпроса: Имаме бус с 8 места, с който извозваме част от работниците дo офиса и обекти на фирмата. Питането ми е трябва ли да имаме лиценз за гориво и поддръжка съгласно ЗКПО, попадаме ли в хипотезата за социални разходи и проблем ли е, че от този транспорт се възползват само работниците.

В ЗКПО няма...

пълният текст...

Осигуряване на лица работещи без трудово или служебно правоотношение

Галина Николова, юрист

В бр. 12/2014 г на в. „Актив”, Галина Николова, юрист отговаря на следния въпрос: Осигуряват ли се лицата, работещи по нетрудови правоотношения?Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), лицата, които извършват работа без трудово или служебно правоотношение и получават възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признат...

пълният текст...

Съкращаване на работно място

Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика

В бр. 11/2014 г. на сп. Български законник, Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Когато се съкращава работно място, длъжен ли е работодателят да предложи друго вакантно място, при положение че съкратеното лице няма необходимата квалификация?Отговор: При съкращаване на щата работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ. Той не е длъжен по закон, но...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2014
цена: 28.80 лв.

  1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя
2013
цена: 28.80 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в
четири големи раздела:
• Счетоводно отчитане
• Данъчно облагане
• Трудово право
• Осигуряване

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg