ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 8
от 20 февруари 2017 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Съставяне на финансовите отчети

Христо Досев, д.е.с.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Финанси и право” Христо Досев, д.е.с., коментира съставянето на финансовите отчети.

Финансовите отчети, които съставят предприятията, следва да бъдат изготвени така, че да постигат ясно, вярно и честно представяне. Спазването на всички национални счетоводни стандарти при изготвянето на финансовите отчети съвсем не означава вярно и честно представяне. Придържането се към приложимите СС означава, че съответният финансов ...

пълният текст...

Данъчни ефекти при ползването на автомобил както за управленска дейност, така и за лични нужди на управляващия

Лиляна Панева, данъчен консултант

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчните ефекти при ползването на автомобил както за управленска дейност, така и за лични нужди на управляващия?

Обичайна практика на лицата, управляващи ДЗЛ, е да ползват фирмения автомобил освен за целите на управленската дейнос...

пълният текст...

Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата

експерти от НОИ

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ отговарят на въпроса: В кои случаи може да се зачете осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата?

Времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност, се зачита за осигурителен стаж, ако лицата внесат за своя...

пълният текст...

Преизчисляване на нощните часове в дневни при сумирано изчисляване на работното време

сп. “Труд и право”

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: Работници са с право на намалено работно време, за които нормалната продължителност на работното време е 7 часа, и е установено сумирано изчис­ляване. Трябва ли нощните часове да се преизчисляват с коефициент 1,143?Съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата при сумирано и...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2016
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg