ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 28
от 21 юли 2014 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник

СЕМИНАР


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
ПО ДДС

с лектор Мина Янкова и

ОСИГУРЯВАНЕТО
с Аспасия Петкова

В СИЛА ОТ
1 ЯНУАРИ 2014 Г.

проведен на
21 ноември 2013 г.

Запис на диск


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Капитализиране на разходите

Христо Досев, д.е.с.

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава приемр за капитализиране на разходите съгласно принципите на МСС 23 Разходи по заеми.Пример: Строителна фирма сключва договор за строеж на вятърна електроцентрала. Строежът на това съоръжение се предвижда да продължи 3 години, считано от момента, в който е изградено скелето, по което ще се движат строително-монтажните работници. Строителната фирма преценява, че п...

пълният текст...

Промени в Закона за местните данъци и такси за 2014 г.

Петър Захариев

В бр.6/2014 г. на сп. „Актив”,Петър Захариев отговаря на следния въпрос:Какви промени са направени в Закона за местните данъци и такси за 2014 г.?Считано от 1 януари 2014 г. се освобождават от облагане с данък върху недвижимите имоти храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти върху които са построени - собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, какт...

пълният текст...

Подаване на декларации обр. 1 и 6 при възстановяване на незаконно уволнен работник от съда

Светлана Димитрова, регистриран одитор

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Светлана Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Какво е задължението за подаване на декларация образец 1 и образец 6 по Наредба Н-8 от 2005 г. и облага ли се обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ по реда на ЗДДФЛ при възстановяване на незаконно уволнен работник на работа от компетентен орган?Работника е уволне...

пълният текст...

Ползване на отпуск по чл. 164б от КТ от осиновителка

Гошо Мушкаров, д-р по икономика

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Служителка осиновява дете на 4 години, което в работните дни посещава от 9 до 12 часа предучилищна школа към Националния дворец на децата. Пречка ли е това за ползване на отпуск по чл. 164б от КТ?Отпускът при осиновяване на дете от 2- до 5 - годишна възраст при условията на пълно осиновяване не се ползва при посоче...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2014
цена: 28.80 лв.

  1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя
2013
цена: 28.80 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в
четири големи раздела:
• Счетоводно отчитане
• Данъчно облагане
• Трудово право
• Осигуряване

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg